Coos_Brouwer

nieuws

Vragen over grondtransporten door Wilnis

19 december 2018

Zowel de fractie van de CDA als van de ChristenUnie-SGP zijn de afgelopen maanden
aangesproken door inwoners in Wilnis over de grondtransporten over de Pastoor Kannelaan /
Pieter Joostenlaan ten behoeve van landophoging langs de dijk van de Heinoomsvaart. Beide
fracties hebben hun zorgen in de commissies Ruimtelijke Zaken uitgesproken en willen nu van het
college verdere opheldering.


Eind 2017 en afgelopen zomer waren er door het CDA en de ChristenUnie-SGP al vragen over
deze kwestie gesteld onder andere over de gevolgen van de transporten op de wegen en op de
kwaliteit van de grond.


“We dachten eerst dat het om een dijkverzwaring namens Waternet ging” geeft Ton van Sligtenhorst
(fractieassistent ChristenUnie-SGP) aan, temeer omdat in de beantwoording gesproken werd van
kadeverbreding, dempen van een watergang en het aanleggen van een watergang en steunberm.”
Coos Brouwer (raadslid CDA) vult aan: “Maar we komen er nu achter dat het hier vermoedelijk om
een commerciële activiteit gaat, wat wel ten koste gaat van onze wegen.”
Beide fracties hebben daar grote moeite, omdat het onderhouden en opknappen van de betreffende
wegen de gemeente miljoenen euro’s kost.


Daarom worden nu door beide fracties gezamenlijk aanvullende vragen gesteld, die meer inzicht
moeten geven over de wijze van vergunningsverlening en in hoeverre de extra schade niet op de
betreffende partijen verhaald kan worden. Hoewel het college in de eerste beantwoording aangeeft
dat kostenverhaal op basis van wet- en regelgeving niet mogelijk is, zijn beide fracties niet overtuigd.
Zeker omdat het totaal aan vervoerde grond nu kennelijk veel meer is, dan in de oorspronkelijke
vergunning is aangegeven. “Bij omgevingsvergunningen worden nog wel eens anterieure
overeenkomsten gesloten om bijkomende kosten van een bouwexploitatie te verhalen. Wij vragen
ons af of zoiets hier ook niet mogelijk is”, aldus Van Sligtenhorst.


Ook voor de milieukant vragen de fracties opnieuw aandacht gezien de opmerkingen van
omwonenden over avondtransporten met tankwagens die ter plekke boorwater inbrengen.