CDA_2018

nieuws

Uit de Fractie

21 oktober 2019

Vanwege persoonlijke omstandigheden is ons CDA-raadslid Anita Wilgers momenteel niet in staat om haar raadswerkzaamheden te vervullen. Uiteraard vinden we dat heel jammer. In goed overleg met Anita is afgesproken dat ze een verzoek tot tijdelijk ontslag zal indienen bij de voorzitter van de gemeenteraad. Anita heeft de burgemeester inmiddels op de hoogte gesteld. Dit betekent dat er tijdelijk een vervanger kan worden benoemd, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 al op de CDA-kieslijst stond. Een benoembare kandidaat zal in principe voor een periode van zestien weken benoemd worden. Voordat een vervanger als raadslid kan worden toegelaten, moet eerst het geloofsbrievenonderzoek plaatsvinden. Het CDA-afdelingsbestuur en de CDA-vertrouwenscommissie zijn al eerder op de hoogte gesteld. 

Jan Rouwenhorst, fractievoorzitter