nico_website

nieuws

Motie De Ronde Venen is trots op haar boeren

1 november 2019

Tijdens de begrotingsraad van 31 oktober diende Nico de Dood namens het CDA een motie in waarin een oproep staat om de boeren in De Ronde Venen een hart onder de riem te steken. De motie werd mede ingediend door D66 en de VVD en aangenomen. Hieronder het dictum van de motie:

Constaterende dat:

 • Door het besluit van de raad van state omtrent het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een nieuwe situatie is ontstaan,
 • Er de afgelopen weken verschillende boerenprotesten zijn geweest;
 • Boeren zich door de overheid en andere organisaties onvoldoende gewaardeerd voelen en onzeker zijn over hoe de regels impact krijgen op hun werkzaamheden;
 • Er de komende maanden overleg gaat plaatsvinden tussen o.a. het ministerie van LNV, Provincies en de VNG over de manier waarop stikstofreductie wetgeving ingevuld gaat worden;

 Overwegende dat:

 • Onze gemeente De Ronde Venen een plattelandsgemeente is met van oorsprong veel boerenbedrijven;
 • de boeren ons hoogwaardig voedsel geven met oog voor milieu- en natuurwaarden;
 • de boeren de mede onderhouders zijn van ons prachtige groene buitengebied;
 • de boeren daarvoor respect en waardering verdienen;
 • het vertrouwen van de boeren in de overheid snel weer hersteld moet worden én dat wij als gemeente De Ronde Venen hierin een stap kunnen zetten door onze waardering uit te spreken richting de boeren;

 Spreekt uit, dat de gemeente De Ronde Venen:

 • grote waardering heeft voor het werk van alle boeren en haar steunt, in het bijzonder de boeren uit onze gemeente;
 • ziet met hoeveel passie zij bezig zijn met het produceren van voedsel, het onderhouden van de natuur én hoeveel liefde zij hebben voor hun vak én dieren;
 • de wens heeft samen met boeren op te trekken om een oplossing te zoeken voor de ontstane situatie en daarbij de vergunde bedrijfsvoering van de boeren te respecteren;