Wilnis_Bord

nieuws

Volgende ALV

15 november 2019

Op dinsdagavond 26 november a.s. zal er een korte ALV worden gehouden waarin vooral aandacht is voor de financiën en enkele bestuurszaken. We willen hierbij vast van de gelegenheid gebruik maken om aan te kondigen dat we eind januari een uitgebreide bijeenkomst met prominente spreken hebben gepland. Uiteraard hoort u daarover zo spoedig mogelijk meer.

Op 26 november a.s. bent u van harte welkom in de Willisstee in Wilnis, we beginnen om 20.00 uur en de volgende punten staan op de agenda:


Opening

Notulen vorige vergadering

Financiën 2018

Bestuur CDA De Ronde Venen

Rondvraag


Wij nodigen u van harte uit om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.