Inwoners_recht_op_onafhankelijk_maatschappelijk_werk

nieuws

Inwoners hebben recht op onafhankelijk maatschappelijk werk

20 september 2021

Het CDA keek ervan op dat zij een plan kreeg voorgelegd waarin stond dat maatschappelijk werk geheel door de gemeente overgenomen zou worden. Dat vindt het CDA geen goed idee. Volgens Ria de Korte, woordvoerder voor het sociaal domein, hebben inwoners recht op onafhankelijk maatschappelijk werk. Zij heeft afgelopen donderdag aangekondigd daarvoor een amendement in te dienen bij de komende raadsvergadering. 

Jaarlijks worden ongeveer 230 mensen in De Ronde Venen door het maatschappelijk werk geholpen voor korte of langere tijd. Maatschappelijke hulpverlening moet los staan van de gemeente die de hulp regelt en financiert. Ria de Korte ziet weinig voordeel dat de gemeente dit werk gaat overnemen. Het is volgens haar geen kostenbesparing en de vertrouwensrelatie met de gemeente is toch anders. Wel moet de gemeente uiteraard overzicht houden op welke hulp de inwoners krijgen. Niet te veel hulpverleners per gezin en moet de gemeente evalueren of de hulpverlening effectief is. 

In het plan over de toegang voor het sociaal domein staat ook dat de servicepunten weer het eerste aanspreekpunt zijn voor alle inwoners die een hulpvraag hebben over jeugdhulp, Wmo of werk. Dat vindt het CDA wel een goed idee. Ook gaat de gemeente vaste medewerkers inzetten om het kernteam van de gemeente te bemensen. We hopen dat de vaste medewerkers langer blijven zodat inwoners een vast aanspreekpunt bij de gemeente hebben als zij hulp krijgen. Maar de maatschappelijke hulpverlening zal hier onafhankelijk van moeten werken.