Standpunten

Waverveen

Brug Waver
  • In samenspraak met agrariërs het open en groene karakter behouden
  • Bevorderen van agrarisch natuurbeheer
  • Stimuleren van recreatieve mogelijkheden passend in de structuurvisie

Twitter

RiadeKorte

In de zomer voelen meer #ouderen zich #eenzaam. De ouderen die zich eenzaam voelen spreken gemiddeld acht dagen achter elkaar niemand. Dat is wel veel. Is een opgave waar we allemaal iets aan kunnen doen en niet alleen aan de overheid overlaten. https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-start-strijd-tegen-zomereenzaamheid/

Agenda

Geen items beschikbaar.