Standpunten

Baambrugge

Brug Baambrugge
  • Ondersteunen van dorpshuis De Vijf Bogen;
  • Behoud van de basisschool Ichthus;
  • Behouden van het cultuurhistorische karakter en de beschermde dorpsgezichten;
  • Herinrichting van de Rijksstraatweg in samenspraak met de dorpsraad;
  • Kleinschalige ontwikkelingen mogelijk maken voor de leefbaarheid van het dorp;
  • Glasvezel aanleggen in het buitengebied.