Standpunten

Mijdrecht

Brug Mijdrecht
  • Realiseren betaalbare starters- en seniorenwoningen voor de eigen inwoners;
  • Veilige fietsroutes, beter verlichte rotondes en oversteekplaatsen aanleggen;
  • Multifunctioneel gemeentehuis maken door toevoeging van functies als de bibliotheek, Servicepunten en Tympaan/de Baat;
  • Geen doorgaand vrachtverkeer in de woonwijken, bijvoorbeeld Hofland;
  • Realiseren van veilig voetgangersgebied in het winkelgebied;
  • Realiseren van een thuishuis (senioren) bij Hofland of locatie Meijert;
  • Huizen bouwen op Argonterrein voor starters en senioren