Standpunten

Abcoude

Brug Abcoude
  • Het karakteristieke en karaktervolle dorp behouden;
  • Het Schapenweidje en Hugo de Vriespark behouden en versterken;
  • De Bon-gronden (grond bij de A2) bebouwen met betaalbare woningen voor starters en senioren;
  • Samen met seniorencoöperaties (CPO) zoeken naar passende locaties voor seniorenwoningen;
  • Behoud en mogelijk uitbreiding van groen in de wijk;
  • Het sluipverkeer van de A2 en A9 tegengaan;
  • Bus 120 langs het NS station laten rijden;
  • In samenspraak met het dorp een recreatieve invulling geven aan het Fort Abcoude;
  • Glasvezel aanleggen in het buitengebied;