Standpunten

Abcoude

Brug Abcoude
  • Karakteristieke en karaktervolle dorpskern behouden
  • Goede speelvoorzieningen voor kinderen & jongeren
  • Behoud - en waar mogelijk uitbreiding - van groen in de wijken
  • Bescherming van de cultuurhistorische omgeving van Abcoude
  • Het voorkomen van sluipverkeer van de A2 & A9
  • Zorgen voor goede huisvesting van senioren & starters
  • Oplossing zoeken voor busverbinding naar het NS-station

Twitter

RiadeKorte

In de zomer voelen meer #ouderen zich #eenzaam. De ouderen die zich eenzaam voelen spreken gemiddeld acht dagen achter elkaar niemand. Dat is wel veel. Is een opgave waar we allemaal iets aan kunnen doen en niet alleen aan de overheid overlaten. https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-start-strijd-tegen-zomereenzaamheid/

Agenda

Geen items beschikbaar.