Standpunten

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Het CDA zet in op:

 • Veilige wandel- en fietsroutes naar school en werk;
 • Meer veilige oversteekplaatsen die zijn voorzien van drempels, ‘kattenogen’ en eenduidige bebording;
 • Het verbeteren van de N201 op het gebied van veiligheid, doorstroming en de op- en afritten en het verminderen van doorgaand vrachtverkeer;
 • Ontmoediging van vrachtverkeer door Hofland in Mijdrecht;
 • Goede bereikbaarheid, ook van het bedrijventerrein en uitbreiding van het openbaar vervoer, ook in het weekend;
 • Onderzoek naar nieuwe mobiliteitsstromen, zoals aansluiting op de tram in Uithoorn;
 • Aanpassing van de route van buslijn 120, zodat hij langs het station van Abcoude komt;
 • Een fietspad tussen de Veenweg en de Rondweg, langs het bedrijventerrein in Mijdrecht, met behoud van het wandelpad;
 • Meer 30 kilometerzones in de dorpen;
 • Aanpak van het sluipverkeer;
 • Ondersteuning van de vrijwillige brandweer, met extra aandacht voor Jeugdbrandweer;
 • Het versterken van veiligheid, inclusief het gebruik van WhatsApp-groepen, zoals de BuurtApp;
 • Een strengere aanpak van foutparkeren;
 • Gemeente blijft actief bijdragen aan cameratoezicht bedrijventerrein;
 • Een stevige aanpak van ondermijning;
 • Een zichtbare en benaderbare wijkagent in ieder dorp;
 • Goede spreiding van AEDs;
 • Meer BOA’s zichtbaar op straat.