Mensen

3. Ria de Korte

Ria de Korte

Functie:

Raadslid

Commissie:

Samenleving en InwonerszakenPersbericht nav Grondtransport Wilnis

 

Sinds 2014 zit ik voor het CDA in de gemeenteraad van De Ronde Venen. Ik merk dat het een groot voordeel is dat ik uit de zorg kom en accenten weet te leggen op wat belangrijk is in zorg en welzijn. Een aantal speerpunten heb ik binnengehaald.

Dementievriendelijke gemeente is op mijn initiatief op de kaart gezet in De Ronde Venen. Veel organisaties zijn aan de slag gegaan om meer begrip te krijgen voor mensen met dementie maar ook hun mantelzorgers. Wat mij betreft kan de volgende periode er nog een schepje bovenop zodat alle inwoners, medewerkers van winkels en organisaties begrip hebben en ondersteuning bieden als het nodig is. En natuurlijk zal de gemeente daarin ruimhartig moeten bijspringen met dagopvang, respijtzorg en mantelzorgondersteuning in samenwerking met de wijkverpleging en huisartsen. Uiteindelijk moeten we naar een seniorvriendelijke gemeente met voldoende geschikte woningen, zorg op maat en minder eenzaamheid.

Namens het CDA heb ik mij sterk gemaakt voor goede jeugdhulp. Ouders en jeugd moeten weten waar zij naar toe moeten als zij hulp nodig hebben. Geen versnipperde zorg maar één aanspreekpunt per gezin. Buurtgezinnen kunnen laagdrempelig de eerste opvang bieden als ouders of hun kinderen het even moeilijk hebben. De meeste kinderen en jeugdigen zijn gezond en zij hebben een prettige leefomgeving, sport en ontspanning nodig. In De Ronde Venen zal dit ruim voorhanden moeten zijn in alle dorpen. 

Ik woon in Baambrugge met een prachtige groene cultuur-historische omgeving. Het platteland, de rivieren en plassen maken het aantrekkelijk om in De Ronde Venen te wonen. Als raadslid wil ik dit prachtige gebied graag ongeschonden doorgeven aan de volgende generatie. 

De komende vier jaar wil ik mij inzetten voor goede zorg en welzijn voor jong en oud. Graag doe ik dat met het Team CDA in De Ronde Venen.

Achtergrond:

  • Docent verpleegkunde en onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam en gepromoveerd in palliatieve zorg
  • Gehuwd, 4 kinderen, 2 kleinkinderen 
  • In 2017 nr 35 op de CDA kandidatenlijst voor de Tweede Kamer


Contactgegevens

LinkedIn

Baambrugge

0294 291733