Mensen

5. Coos Brouwer

Coos Brouwer

Functie:

Raadslid

Commissie:

Publieke WerkenHet CDA wil dat het college van b en w zo spoedig mogelijk een eind maakt aan de vele zware grondtransporten die dagelijks door de bebouwde kom van Wilnis denderen. Sinds de zomer van 2017 heeft het CDA meerdere keren gevraagd om doeltreffende maatregelen. Onlangs nog met de fractie van ChristenUnie-SGP. De tijd van eindeloos wachten is voorbij. Het wordt de hoogste tijd dat het college volledige openheid geeft. We hebben toch een wethouder Verkeer? Het CDA wil nu echt snel opheldering over waarom er niets lijkt te gebeuren. 

Inmiddels is de Pieter Joostenlaan zwaar beschadigd door de zware transporten en het wegdek van de Pastoor Kannelaan is inmiddels zo goed als geruïneerd. Zelfs veel bomen moeten gekapt worden om echte herstelwerkzaamheden mogelijk te maken. 

Het CDA roept het college nu nogmaals en met klem op om zo snel mogelijk te zorgen voor een alternatieve route. Dat komt vooral de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers ten goede. Het lijkt alsof er gewacht wordt op ongelukken. Dat is onbestaanbaar en allerminst een voorbeeld van daadkrachtig bestuurlijk optreden. 

Het college is echt aan zet.om een alternatieve route te realiseren. Bewoners van Wilnis hebben daarom toch niet voor niets om gevraagd? 

CDA-fractielid Coos Brouwer: “Risicovolle verkeerssituaties, geluidsoverlast, hoge gemeentelijke herstelkosten, waardoor er minder geld voor het wegenonderhoud elders in de gemeente is. Het zijn allemaal ongewenste situaties en het is aan het college van b en w om snel maatregelen te nemen. Die zijn echt nodig, want anders blijven we nog jaren met de ellende zitten. Namens het CDA wil Brouwer dat het college snel maatregelen neemt om de het grondtransport via de N212 en een klein stukje van de Bovendijk te laten plaatsvinden. Niet langer door het dorp. Hoe moeilijk kan dat zijn?”

 Contactgegevens

Wilnis

0651971041