Mensen

4. Simone Borgstede

Simone_website

Functie:

Raadslid

Commissie:

Ruimtelijke ZakenInbreng CDA De Ronde Venen bij raadsvergadering 24 januari 2019

Na de voor het CDA ontluisterende commissievergadering van vorige week maandag kijken we aan tegen een raadsvoorstel en nieuw amendement over het Sporthuis Abcoude waarmee, in onze ogen, een onverantwoord financieel risico wordt genomen.

In de woorden van de heer van Olden laten we de boel eens afpellen, waar gaat het nu eigenlijk over?

In 2020 is de Kees Bonzaal, een sporthal waar gesport en gegymd wordt door de basisscholen en waar ouderen kunnen klaverjassen of biljarten aan het einde van zijn levensduur. De gemeente is verplicht om te zorgen voor goede sportaccommodaties en dus om een nieuwe sporthal neer te zetten. 

Gesteund door handige politici werd droom van de Stichting Sporthuis Abcoude, de terugkeer van een zwembad in Abcoude steeds mooier. Een groot bad met beweegbare bodem, een parkeerkelder, de hoogste duurzaamheidsnormen, o ja en een sporthal, het kon niet op. 

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad met steun van het CDA een amendement aangenomen waarin klip en klaar werd gesteld dat de maximale bijdrage van de gemeente €3,6 miljoen is en de maximale borg € 4,4 miljoen is. Waarbij de definitieve offertes en een totaal investeringsoverzicht moeten aantonen dat men binnen deze bedragen blijft. 

En: geen additionele onzekerheden in de financiering geeft voor de gemeente.

In dit eerste amendement werd overigens al een verhoging van de exploitatiebegroting toegezegd door het aangaan van een erfpacht regeling.

Op 21 december 2017 werd een motie aangenomen om het Sporthuis vrij te stellen van bouwleges. Deze motie had ook direct betrekking op het beperken van de kosten voor het realiseren van het Sporthuis. Het CDA stemde tegen. Wederom een tegemoetkoming in de kosten.

Daarna hebben wij in de raad, net voor de zomer in 2018 een pittige discussie gehad over parkeerplaatsen in onze gemeente, waarbij ineens het Sporthuis ook weer naar voren kwam. Men had namelijk niet voldoende parkeerplaatsen meer beschikbaar door het wegbezuinigen van de parkeerkelder en in de discussie is geprobeerd om de regels op te rekken voor de kern Abcoude om te zorgen dat het Sporthuis aan de parkeernorm kon voldoen. 

Medio december lag er ineens een opinienota waarin de raad wederom werd gevraagd om het verhogen van de bijdrage voor realisatie van het Sporthuis. 

De titel van de nota was zelfs Aanvullend budget Sporthuis Abcoude. En dat terwijl we in het eerste amendement hadden afgesproken dat dat niet zou gaan gebeuren. De bouw van de sporthal was ineens 15% duurder en men wil ook gasloos bouwen waarvoor er meer geld nodig is. 

Tijdens de informatiebijeenkomst van 10 januari werden wij verrast door de mededeling van het Stichtingsbestuur dat de definitieve offertes nog niet beschikbaar zijn omdat er nog geen technisch bestek is. Kortom de raad moest maar vast extra geld geven en dan zullen we wel zien of het genoeg is. De omgekeerde wereld in de ogen van het CDA. De raad heeft dus nog steeds geen inzichten in de kosten die gemoeid zijn met de realisatie van het Sporthuis. 

Het ontbreken van de ruling van de belastingdienst ten aanzien van de BTW en dus onduidelijkheid over de financiële gevolgen hiervan voor de exploitatie en de bouwkosten zijn de volgende schil. Waarbij ook niet duidelijk is welke bedragen incl. BTW zijn en dan tegen welk percentage. De te compenseren kosten kunnen zo maar oplopen tot €2,1 miljoen aldus het raadsvoorstel. Daar verandert de pas vandaag toegevoegde notitie van EY nog steeds niets aan. 

Dan het nieuwe amendement dat nu op tafel ligt. Opnieuw wordt een extra bijdrage gevraagd, een verhoging van de borgstelling met € 735.000 en een extra jaarlijkse bijdrage van € 28.600 voor de exploitatie. Een stijging van 19% !

Tijdens de commissie vergadering heeft het CDA gevraagd om een doorzicht van de gevolgen van het amendement voor onze meerjarenbegroting. Helaas stond het antwoord niet in de antwoordnota. 

Een mailtje aan de wethouder gaf inzicht in de gevolgen. In de mail geeft de wethouder aan daar de gevolgen van de inflatie geen rol spelen omdat die tegen elkaar zullen weg vallen. Maar hoe dan? Als de inflatie jaarlijks 2% bedraagt dan wordt de bijdrage aan de exploitatie steeds hoger. Samengestelde intrest. Als voorbeeld zou dat betekenen dat we na het eerste jaar al een stijging hebben van €3560,- en het jaar daarop 178.000 + € 3560 + 2% en zo voort en zo voort.

De inkomsten zouden volgens de wethouder gelijk oplopen, maar dat zou betekenen dat bijvoorbeeld de kaartjes ook elk jaar duurder moeten worden. Het is op zijn minst opmerkelijk met de ambitieuze bezoekersaantallen die men denkt te kunnen halen. Daar is een duurder kaartje zeker van invloed.  

Het CDA toetst de plannen aan het amendement van 28 september 2017 en moet constateren dat er een flinke overschrijding is van de kosten en investeringen. 

En daarnaast zijn er nog steeds te veel losse eindjes, geen inzicht in gevolgen van BTW, situatie rond parkeren is niet duidelijk, welke duurzaamheid ambities zijn realistisch. De centrale vraag is nog steeds: Wat gaat de bouw van het Sporthuis kosten? Dat weten we niet.

Het CDA heeft zelfs haar twijfels of de bijdrage zoals voorgesteld in het amendement definitief genoeg is. Maar eerlijk is eerlijk we weten het gewoon niet.

Dit risico is voor het CDA doorslaggevend, het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat u van ons een gedegen financieel beleid mag verwachten. Iets wat we trouwens in meerdere verkiezingsprogramma’s hebben gelezen.

De raad heeft als taak om de voorstellen die er liggen te controleren, maar dit voorstel is niet te controleren en dan moeten we ook er dus ook geen beslissing over nemen.

Het CDA hoopt dat de andere fracties deze conclusie delen en dat dit onderwerp terug gaat naar de commissie in afwachting van de definitieve offertes en een totaal investeringsoverzicht en zonder additionele onzekerheden in de financiering voor de gemeente. Pas als die informatie beschikbaar is, kunnen we er een beslissing over nemen. 

 

namens CDA De Ronde Venen, Simone Borgstede

 

 

 

 Contactgegevens

LinkedIn

Wilnis

0621951735