Coos Brouwer verkeer oudhuijzenweg

nieuws

CDA vraagt zich af: Wanneer gaat de gemeente inwoners betrekken bij plannen ?

18 oktober 2021

Afgelopen week viel er een brief bij de bewoners van de Oudhuyzenweg in Wilnis in de bus. Wederom gaat de weg dicht voor asfalteringswerkzaamheden. De reden voor de werkzaamheden is de verminderde veiligheid. 

Eerder is de weg ook opnieuw geasfalteerd, toen is èèn van de chicanes verwijderd die juist de snelheid moest verminderen. Onwonenden maken zich zorgen of de weg nu weer wordt aangepast.

Bewoners begrijpen er niets van aan hun is niets gevraagd. Coos Brouwer, CDA raadslid snapt er ook niets meer van. Net voor de zomer organiseerde hij een bijeenkomst over verkeersveiligheid, hij is geschrokken van de willekeur in het opknappen van de wegen. Ook dit is daar weer een voorbeeld van. “Inwoners krijgen een brief waarin staat dat de weg wordt opgeknapt maar hebben geen idee waarom. Waarom betrekt de gemeente nog steeds haar inwoners niet bij de werkzaamheden die ze gaan uitvoeren?” Brouwer is gefrustreerd over de handelswijze van de gemeente. Betrek de inwoners bij je plannen, communiceer met de inwoners, leg uit wat je gaat doen waarom. Zo moeilijk is dat niet, dat kan via social media maar vooral ook via de lokale media. Die zijn er niet voor niets.