Lokale_Kracht

nieuws

Begrotingsraad: Lokale Kracht, Lokale ambities & Lokaal Kapitaal

28 oktober 2021

Op donderdag 28 oktober presenteerde het college de begroting voor 2022 in de raad. Namens het CDA hield Fractivoorzitter Simone Borgstede het volgende betoog:

Het is verleidelijk om je in de politiek te laten leiden door de waan van de dag. Grote woorden en schreeuwende social media berichten en onmiddellijke actie, we zien het maar al te vaak. Maar inmiddels is wel duidelijk dat dit uiteindelijk maar weinig anders oplevert dan nog meer irritatie en frustratie.

Het CDA wil liever inzetten op onze lokale kracht, met lokale ambities en met inzet van lokaal kapitaal en naar de toekomst kijken.

Corona blijkt een veel koppig monster dat nog niet is verslagen. Desondanks komen we weer wat vaker samen om elkaar te ontmoeten. Hoe ging dat ook al weer, zelf moet ik er ook aan wennen weer met veel mensen bij elkaar te zijn.

Het is fijn om elkaar te zien, maar corona heeft gaten geslagen in onze gewoontes. Zagen we bijvoorbeeld voorheen op zaterdag vele vrijwilligers zich inzetten voor een geslaagde sportmiddag, zien we nu dichte kantines en ook een te kort aan leiders en trainers omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn.

Veel van onze inwoners hebben last van de gevolgen van corona, waarbij eenzaamheid een vaak gehoorde zorg is. Het CDA is blij dat de gemeente voortvarend aan de slag is gegaan met de uitvoering van onze motie over het programma Een tegen eenzaamheid. Tijdens de kick-off bijeenkomst bleek hoe goed het is om de kennis van allerlei partijen te bundelen en gezamenlijk aan de slag te gaan.  Een mooi voorbeeld van het inzetten van lokaal kapitaal!

Bij de Kadernota hebben wij ook aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid, mede naar aanleiding van een bijeenkomst die we als CDA hadden georganiseerd, o.a. de oversteek van de Dr. van der Haarlaan is aangepakt, dat is fijn, maar het lijkt dat we van de regen in de drup zijn gekomen. Daarom zullen we hierover een motie indienen. 

Langzaam beginnen onze lokale ambities om tot 2040 4800 woningen te bouwen vorm te krijgen. De bouwprojecten aan de Gosewijn van Aemstelstraat, de Bernhardlaan, Stationslocatie en bij de Twistvliedschool zijn gestart of gaan binnenkort starten. Helaas gaat het nog niet snel genoeg voor onze starters en senioren. 

Dat frustreert iedereen, daarom het is goed om te zien dat er extra menskracht is gekomen op de afdeling ruimte. We ondersteunen de ambities voor 2022 en zien uit naar de avond over de komende woningbouwprojecten. 

De afgelopen periode zijn we ons echter nog meer zorgen gaan maken over de betaalbaarheid van de te bouwen woningen. Ook in onze gemeente zijn de huizen onbetaalbaar geworden, het CDA wil inzetten op meer betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en senioren.   

We vragen veel van onze inwoners, we willen dat ze participeren en hun mening geven over de gemeentelijke plannen. Ons lokale kapitaal inzetten, de kennis en kunde van onze inwoners, is heel belangrijk voor goede besluitvorming, maar dat is alleen van waarde als de inwoners goed zijn geïnformeerd. 

En juist de wijze van communicatie naar onze inwoners behoeft de nodige aandacht. Het lijkt steeds alsof we achter de feiten aanlopen in plaats van proactief communiceren en mensen betrekken.  

Het CDA is blij met de verstevigde financiële positie door extra geld van het rijk, maar laten we ons niet rijk rekenen. We hoeven minder geld uit de reserves bij te plussen om de begroting sluitend te maken. Het was de afgelopen jaren niet anders, maar het moet geen gewoonte zijn om uit de reserves te putten. Het huishoudboekje moet verder op orde worden gebracht. 

Dat geldt vooral voor de oplopende kosten in de jeugdzorg. Natuurlijk moeten we hulp geven als dat nodig is. Sinds 2015 is het aantal jeugdigen wat jeugdhulp heeft gekregen flink gestegen. 

Er zijn goede adviezen gegeven door onderzoeksbureaus. Helaas zien we daar weinig van terug in de begroting. Het CDA wil duidelijke en tijdgebonden (SMART) doelen stellen, meer korte trajecten bij lichte jeugdhulp en bij zware jeugdhulp regelmatig de doelmatigheid evalueren.

Het aantal mensen in de bijstand baart ons zorgen. Ook zijn er dit jaar meer gezinnen met kinderen die bijstand krijg. Onze lokale ondernemers zitten te springen om personeel, welke stappen worden gezet om te zorgen dat de vele vacatures worden vervuld met mensen die nu in de bijstand zitten? 

Het zou toch moeten lukken om 10% minder mensen in de bijstand te hebben in 2022 in vergelijking met 2019? Als onze inwoners werken dan doen ze ook weer mee en dat is het uitgangspunt van onze lokale ambities binnen het sociaal domein. 

Het CDA wil ook de komende jaren met de inzet van lokale kracht en het lokale kapitaal verder werken om onze lokale ambities te realiseren zodat het voor alle inwoners fijn leven, wonen en werken is in De Ronde Venen. 

Als laatste een woord van dank aan onze ambtenaren die zich tomeloos inzetten voor onze gemeente, werkend vanuit huis of ook weer hier in dit huis.