fiets bij lindeboom

nieuws

CDA wil niet-essentiële winkels open

6 januari 2022

CDA De Ronde Venen heeft het initiatief genomen een brief op te stellen met een pleidooi voor wèl openstellen niet-essentiële winkels. 

Dit is ook voor samenleving van groot belang. Het CDA roept de fracties in de gemeenteraad op om deze brief mede te ondertekenen en vraagt het college deze brief naar Premier Rutte te sturen namens de gemeente. 

Bij veel ondernemers staat het water tot aan de lippen door de lockdown, het verzoek is dat op korte termijn de winkels open kunnen bijv. op afspraak, uiteraard binnen de geldende coronaregels, en er aansluitend snel een duurzaam toekomstperspectief ontstaat voor de ondernemers in onze dorpen.

 

De volledige inhoud van de brief is hier te lezen:

 

Aan de Minister - President 
Ministerie van Algemene Zaken 
Postbus 2001
2500 EA ’s Gravenhage

 

Geachte heer Rutte,

Gelet op de toenemende signalen over de toekomst van de winkelcentra in onze dorpen sturen wij u deze Open Brief. De huidige lockdown heeft onze middenstanders opnieuw hard geraakt. Juist de decemberomzet was erg belangrijk en de abrupte afkondiging van de winkelsluiting is hard aangekomen. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen. Het is niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. De stapeling van economische en financiële effecten is voor velen intussen zo hoog opgelopen dat men vreest voor sluiting of faillissement. Het resultaat hiervan is een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand in winkelcentra en  forse maatschappelijke en emotionele effecten, ook op de langere termijn.

Hier komt bij dat het begrip voor de maatregelen zienderogen afneemt. Ondernemers zien met lede ogen dat de lokale online aankopen afnemen, uitstapjes om te winkelen in het buitenland worden gedaan, groothandels bijna voor iedereen open zijn en op warenmarkten niet-essentiële producten wel worden verkocht. De verhouding van veilig winkelen tussen essentiële en niet- essentiële winkels raakt zoek. Bovendien ervaren de ondernemers pijn dat een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, wat niet zo is. Er resteren hoge kosten voor elke ondernemer.

Voor de korte termijn pleiten wij voor veilige winkelen in alle winkels zoals dat eerder is toegestaan. Indien nodig via een afsprakensysteem. In deze winkels kan de 1,5 meter afstand en het gebruik van een mondkapje prima gehandhaafd worden, Voor de ondernemer is er dan meer ruimte om te ondernemen en voor de klant is het een veilige manier om te kopen. Ondernemers en dienstverleners hebben zich ook innovatief getoond om veilige werken in deze tijd mogelijk te maken. 

Voor de lange termijn is een duurzaam perspectief nodig. Zolang de pandemie zich nog laat gelden, begrijpen wij dar er maatregelen nodig zijn om de schadelijke effecten hiervan te minimaliseren. Een dat vereist een nieuw concept waarbij inwoners en middenstanders op een zo veilig mogelijk manier verder kunnen. Overigens is dit ook van belang voor ondernemers in de horeca, de kappers en vergelijkbare dienstverleners, de culturele sector en voor tal van activiteiten in onze dorpen. 

Mede namens alle fracties in de gemeenteraad doen wij een dringend appel op u om op de kortst mogelijke termijn winkelen in de niet-essentiële sector mogelijk te maken en verzoeken wij u met spoed een duurzaam perspectief te bieden voor onze samenleving in deze tijd. De gemeente De Ronde Venen is bereid met u samen te werken aan een dergelijk duurzaam toekomstperspectief. 

 

Hoogachtend,

CDA De Ronde Venen

 

 

Twitter

simoneborgstede

Eerste #radijsjes uit eigen tuin ! Zou ik dan toch de #groenevingers van mijn moeder hebben? Kan iet wachten tot de #courgettes #paprika #tomaten en #aardbeien zo ver zijn

cwbrouwer

Dit artikel is een heel goed artikel @cwbrouwer ! Nederland is een rij­zen­de ster op het gebied van zonnestroom https://www.volkskrant.nl/ts-bb6ef0f9 via @volkskrant

Agenda

Geen items beschikbaar.