Standpunten

De Hoef

De_Hoef_Brug
  • Behoud multifunctionele Dorpshuis “De Springbok”
  • Inzetten op behoud van de Antoniusschool
  • Onderzoek naar mogelijke bouwlocaties o.a. voor starters
  • Aanleg van fietssuggestiestroken langs De Hoef Oostzijde
  • Brugopening bij Oude Spoorbaan beter doseren
  • Inzetten op het openhouden van de Irenebrug
  • Bermen “obstakel” vrij en indien nodig handhaven
  • Onnodig vrachtverkeer tegengaan