Standpunten

Waverveen

Brug Waver
  • In samenspraak met agrariërs het open en groene karakter behouden
  • Bevorderen van agrarisch natuurbeheer
  • Stimuleren van recreatieve mogelijkheden passend in de structuurvisie