Standpunten

Amstelhoek

Amstelhoek view
  • Inzetten het openhouden brug Irenebrug
  • Woningbouw realiseren voor eigen inwoners
  • Visie op leefbaarheid opstellen met dorpsbewoners
  • Dorpshuis actief ondersteunen
  • Agrariërs ruimte bieden voor recreatieve verbreding