Standpunten

Abcoude

Brug Abcoude
  • Karakteristieke en karaktervolle dorpskern behouden
  • Goede speelvoorzieningen voor kinderen & jongeren
  • Behoud - en waar mogelijk uitbreiding - van groen in de wijken
  • Bescherming van de cultuurhistorische omgeving van Abcoude
  • Het voorkomen van sluipverkeer van de A2 & A9
  • Zorgen voor goede huisvesting van senioren & starters
  • Oplossing zoeken voor busverbinding naar het NS-station