Standpunten

Zorgzame Samenleving

csm_Familie_en_gezin_74b710be85

De Ronde Venen is een gemeente waar kinderen veilig opgroeien en families kunnen genieten. Waar ouderen graag wonen omringd door goede zorg van familie, vrienden en vrijwilligers.

Het CDA zet in op:

• Zorg dicht bij de inwoner en op maat door “1 cliënt, 1 plan”

• Kleinschalige zorggroepen in het eigen dorp

• Het ondersteuning van zorgvrijwilligers en het ontlasten van mantelzorgers

• Samenhang in zorg en welzijn bij mensen met een beperking en bij ouderen

• Het ontwikkelen van een integraal ouderenbeleid gericht op zelfredzaamheid in eigen huis • Subsidieverstrekking opnieuw bekijken en verdelen

• Het beter benutten van dorpshuizen en buurtcentra als plekken voor ontmoeting en deelname aan activiteiten, met gelegenheid voor het verkrijgen van informatie, advies en ondersteuning

• Inzet van buurtgezinnen en buurtambassadeurs voor laagdrempelige hulp en aandacht

• De ontwikkeling van een effectief taalbeleid voor nieuwkomers en laaggeletterde inwoners