Standpunten

Werk en ondernemerschap

DSCF4205

Voor het behoud en verdere ontwikkeling van een goed vestigingsklimaat moet de gemeente het economisch beleid richten op goede contacten met het bedrijfsleven. Dat betekent dienstverlenend handelen en plaatselijke bedrijvigheid stimuleren. Het CDA ziet ondernemers als de aanjagers van de plaatselijke economie en werkgelegenheid. De gemeente kan zich nog meer dienstverlenend opstellen naar lokale ondernemers. O.a. door  ondernemers meer kans te geven bij inkoop en aanbestedingen van de gemeente wat vastgelegd moet worden in een aanbestedingsprotocol. Anderzijds moeten ondernemers praktische hulp kunnen krijgen van de gemeente. De procedures moeten overzichtelijk en eenvoudig worden voor ondernemers.

Het CDA zet in op: 

  • Verbetering van communicatie en structureel overleg met alle lokale ondernemers
  • Het opstellen van een duidelijk aanbestedingsprotocol, zodat lokale ondernemers - veel meer dan nu - in aanmerking kunnen komen voor gemeentelijke inkoop, aanbestedingen en projecten.
  • Een gemeentelijk ondernemersbeleid dat faciliteert en stimuleert Een gemeentelijk ondernemersbeleid dat faciliteert en stimuleert
  • De realisatie van een goed functionerend ondernemersloket, dat actief inzet op het adviseren van ondernemers en het vereenvoudigen en versnellen van procedures
  • Een actievere opstelling van de gemeente om meer en beter gebruik te maken van deskundigheid bij andere (overheids)instellingen voor economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld goed onderzoek naar subsidiemogelijkheden
  • Bevordering van de bedrijvigheid en opknappen van bedrijventerreinen Het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen en faciliteren van subsidieaanvragen voor duurzame energievoorzieningen
  • Vooruitdenken en actief stimuleren van het overgaan naar moderne ICT- infrastructuur, bijvoorbeeld met aanleg van een glasvezelnet
  • Het optimaal benutten en zoeken naar beschikbare subsidiemogelijkheden voor economische bedrijvigheid en duurzame ontwikkeling.