Standpunten

Duurzaamheid

IMG_0889

We moeten onze prachtige gemeente goed doorgeven aan onze kinderen. Het CDA wil dat er een duurzaamheidsfonds wordt opgericht waarin lokale verenigingen hun daken beschikbaar stellen en inwoners kunnen investeren, in ruil daarvoor krijgt de inwoner een deel van het rendement.. Daarnaast zullen er stappen gezet moeten worden voor het gebruik duurzame energie op het gebied van het woningbouw. Deze verantwoordelijkheid ligt voor een groot aantal huishoudens bij de woningcorporatie.

Het CDA zet in op:

  • Energiebesparing door ‘gewone’ lampen in openbare (straat)verlichting te vervangen door ledlampen
  • Meer elektrische laadpunten voor e-bikes en auto’s
  • Bevordering van het gebruik van duurzame energie, bijv. door installatie van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en schuren
  • Oprichten duurzaamheidsfonds voor lokale verenigingen en minima