Standpunten

Veiligheid

whatsApp

Het CDA vraagt meer aandacht voor de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Bijvoorbeeld wandelaars, fietsers en mensen met een rollator. We willen knelpunten en risico’s in kaart brengen en oplossen. Het CDA wil zich krachtig inzetten voor veilige fietsroutes naar scholen. Wat ons betreft valt er nog veel te verbeteren als het gaat om de veiligheid op de zebra’s en de rotondes waar fietsers voorrang hebben.” Het CDA wil een duidelijk zichtbaar veiligheidsbeleid. Dat betekent effectieve maatregelen en goede handhaving. We willen de veiligheid en het gevoel van veiligheid vergroten en daarom zal het CDA ook streven naar meer wijkagenten en gemeentelijke handhavers. Veiligheid vraagt een grote inzet van iedereen. Daarom is structureel overleg met inwoners, ondernemers, organisaties, instellingen en andere overheden noodzakelijk.

Het CDA zet in op: 

Een meetbaar integraal veiligheidsbeleid dat zich specifiek richt op de vijf ‘veiligheidsvelden

’ • Actief handelen en inwoners informeren bij zaken met een hoog ‘onrustprofiel’ in de wijk

• Zichtbaar meer wijkagenten op straat • Handhaving op het naleven van regels

• Jaarlijkse evaluatie van het veiligheidsbeleid in de gemeenteraad

• Onderzoek naar het aanstellen van meer toezichthouders en bijzondere opsporingsambtenaren, die daadwerkelijk uitvoerende werkzaamheden verrichten, zo nodig projectgericht

• Strengere aanpak van fout parkeren

• Stimuleren van het gebruik van WhatsApp groepen, de BuurtApp

• Ondersteuning van de vrijwillige brandweer in elk dorp Woon- en leefomgeving